Emil Albihn

Emil Albihn

Filtrera

  Det finns många sätt att utmärka sig som fotograf. Vissa skapar fantastiska fantasivärldar genom sinnesrik redigering, vissa lyckas (och vågar) ta sig till platser som är svåråtkomliga eller farliga, vissa skapar relationer till människor på ett sätt som låter dem fånga något flyktigt och äkta, vissa konstruerar komplexa scener i en studio där konsten inte ligger så mycket i vem som trycker på avtryckaren utan i allt arbete före. Emils fokus är att se och fånga ögonblick som förtjänar mer än ett ögonblicks uppmärksamhet.

  Medan många antingen fotograferar analogt eller i vart fall tar med sig viktiga lärdomar från en analog bakgrund, har Emil en uteslutande digital bakgrund. Ett utlopp av detta är en oftast stor betoning på ”rena” bilder med motivet i fokus. Det analoga fotografiet kan bidra med dynamik genom vacker kornighet eller andra resultat av tekniska begränsningar eller av det hantverk som mörkerrumsarbete är; det digitala fotografiet behöver hitta andra vägar att intressera.

  Ett sätt är genom fantasifull redigering, men ett annat är att det digitala fotografiet möjliggör att motiven tvärtom upplevs så nära som möjligt hur ögat uppfattade det i stunden, utan tekniskt ”brus” såsom korn, kort skärpedjup eller liknande. Av samma anledning är de flesta av Emils foton i färg; det svartvita används dock ibland, främst för att förstärka spelet mellan ljus och skuggor.

  Motiven rör sig på ett spektrum mellan orörd natur, människans samspel med och påverkan på naturen, och helt konstgjorda miljöer.


  6 produkter

  6 produkter